Атлас західнополіських фаунономенів

atlas_faunonomeniv

atlas_faunonomeniv2

Атлас західнополіських фаунономенів. ‒ Луцьк : Вежа, 2008. ‒ 322 с.

“Пропонований “Атлас західнополіських фаунономенів” є продовженням нещодавно виданого “Атласу мисливської лексики Західного Полісся” (Луцьк : Вежа, 2008. ‒ 412 с.). У цих двох атласах та ж мережа н.пп., ті ж респонденти, той же принцип картографування, навіть декілька карт однакові.

Діалектний матеріал зібраний автором експедиційним методом упродовж 1981­‒1983 рр. у 150 н.пп., з них 84 н.пп. Волинської області, 53 Рівненської і 13 н.пп. Брестської області Республіки Білорусь.

Якщо зафіксована мисливська лексика стала основою кандидатської дисертації та рукописного атласу, то назви птахів і звірів, тобто обʼєктів полювання, так і залишалися невикористаними. Серед птахів і звірів були записані назви лише тих, на які полюють мисливці Західного Полісся (напр.: куріпка, тетерук, глухар, качка, дикий вепр, вовк, лось, заєць і т.д.). Пізніше автор доповнив і тими назвами тварин, які не мають для людини промислового значення (напр., горобець, лелека, їжак, кажан та ін.). Крім того, в атласі скартографовані деякі анатомічні назви та звуконаслідувальні слова”.

З передмови, 3 стор.