Біографія

arkushynГРИГОРІЙ ЛЬВОВИЧ (ЛЕВКОВИЧ) АРКУШИН

Народився 19 квітня 1948 року в селі Сильне (Сильно) тодішнього Цуманського району в сім’ї колгоспників. 1955–1966 рр. – навчання в Сильненській середній школі, 1967–1972 рр. – на філологічному факультеті Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки (заочне відділення). Працював учителем української мови та літератури сільських шкіл Маневицького та Ківерцівського районів. Учитель-методист (1986).

1985 року закінчив аспірантуру Ужгородського державного університету (науковий керівник проф. Й.О. Дзендзелівський). 1986 року захистив кандидатську дисертацію «Мисливська лексика західнополіського говору» зі спеціальності «Українська мова». З 1986 року працює в Луцькому державному педагогічному інституті імені Лесі Українки (пізніші перейменування: Волинський державний університет імені Лесі Українки, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). Доцент з 1993 року.

2005 року захистив докторську дисертацію «Іменний словотвір західнополіських говірок» зі спеціальності «Українська мова». Професор з 2006 року.

Викладав курси «Українська діалектологія», «Українська ономастика», «Український словотвір в ареальному та історичному аспектах».

У кінці 90-их років організував Західнополіський ономастико-діалектологічний центр, що об’єднав діалектологів та ономастів університету. Керівник цього центру на громадських засадах.

Підготував 7 кандидатів наук зі спеціальності «Українська мова».

Автор понад двохсот публікацій у наукових часописах України, Білорусії, Росії, Польщи, Німеччини, Словаччини, Сербії, Чехії, Канади. Монографії: «Іменний словотвір західнополіського говору» (2004), «Народна лексика Західного Полісся» (2014); посібник для студентів «Західнополіська діалектологія» (2012). Окремі видання: «А хтось же вас народжував, слова…» (1993), «Силенська гуторка» (1994; 1996), «Словник західнополіських говірок» (2000; 2016), «Сказав, як два зв’язав: Народні вислови та загадки із Західного Полісся і західної частини Волині» (2003), «Словник евфемізмів, уживаних у говірках та молодіжному жаргоні Західного Полісся і західної частини Волині» (2005), «Атлас мисливської лексики Західного Полісся» (2008), «Атлас західнополіських фаунономенів» (2008), «Голоси з Підляшшя (Тексти)» (2007), «Голоси з Волинського Полісся (Тексти)» (2010), «Голоси з Берестейщини (Тексти)» (2012), «Всьогó на свíти хватáє…» (2015), «Словник західнополіських діалектизмів у художній літературі» (2018).

Упорядник та редактор таких видань Західнополіського ономастико-діалектологічного центру: «Словник мікротопонімів і мікрогідронімів північно-західної України і суміжних земель» (т. І–ІІ, 2006), «Словник прізвиськ північно-західної України» (т. І–ІІІ, 2009), «Словник варіантів власних імен північно-західної України» (2009), «Словник луцьких жаргонізмів і сленгізмів» (2011), «Словник прізвищ північно-західної України та суміжних земель» (2013), «Словник зоонімів північно-західної України» (2016).

Нагороди: Нагрудний знак Міністерства освіти України «Відмінник освіти України» (1998); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2005; 2008); Нагрудний знак «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України (2008); Заохочувальна відзнака «Золотий нагрудний знак» Волинського національного університету імені Лесі Українки (2009); Почесна подяка Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2018); медаль Towarzystwa Pzyjaciół Ziemi Włodawskiej «Zasłużony dla Towarzystwa» (2019); лауреат Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Józefa Łobodowskiego (2019).

arkushyn2arkushyn3