Із досліджень українських західнополіських говірок

izdoslidzhen_govirok

izdoslidzhen_govirok2

Із досліджень західнополіських говірок : Бібліографічний опис / Уклад.: Г. Л. Аркушин, Ю. В. Громик, Ф. Д. Климчук. ‒ Луцьк : Вежа, 2007. ‒ 56 с.

ПЕРЕДМОВА

Говірки західнополіського діалекту поширені в Україні, Білорусі й Польщі (про лінгвальні межі Західного Полісся див.: Аркушин Г. Межі західнополіського діалекту // Волинь філологічна : текст і контекст / Західнополіський діалект у загальноукраїнському і всесловʼянському контекстах. ‒ Луцьк : Вежа, 2007. ‒­ С. 9‒31), а досліджують ці говірки як українські, так і польські, білоруські та російські мовознавці. Часто ці публікації вміщені у малотиражних і малодоступних для широкого загалу виданнях, тому постало питання зібрати якнайповнішу бібліографію досліджень говірок цього регіону.

Студії над підляськими говірками на території Польщі проводять переважно люблінські вчені, зокрема М. Лесів та Ф. Чижевський; берестейські говірки найбільше досліджував діалектолог Ф. Климчук та його учні, а волинсько-поліські ‒ українські діалектологи, насамперед представники луцької діалектологічної школи. У пропонованому виданні подано найповніший бібліографічний опис, який ще таким обсягом не був представлений раніше.

Над ним працювали Г. Аркушин, Ю. Громик та Ф. Климчук.

Будемо вдячні усім тим, хто подасть доповнення до пропонованого списку публікацій.