Сказав, як два зв’язав

skazav_zviazav

skazav_zviazav2

Сказав, як два звʼязав : Народні вислови та загадки із Західного Полісся і західної частини Волині. ‒ Люблін‒Луцьк, 2005. ‒ 177 с.

Publikacja częściowo dotowana przez Komitet Badań Naukowych

© Copyright by

Hryhorij Arkuszyn

Zakład Filologii Ukraińskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej,

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Katedra Historii i Kultury Języka Ukraińskiego,

Państwowy Uniwersytet Wołyński

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział w Lublinie

ISBN 83-914962-2-8

Wydawnictwo

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Oddział w Lublinie

20-112 Lublin, ul. Grodzka 14

tel. (0-81) 532 37 45

“У цій фольклористичній збірці Григорія Аркушина, професора UMCS і Волинського університету, уміщено надзвичайно цікавий матеріал, який доповнює наші знання щодо малих форм фольклору, а також лексики певного говіркового континууму, що дуже важливо для дослідників народної культури Полісся і Волині, як і західноукраїнських говірок в цілому, що контактують із польською культурою.

Збірка багата на тексти різних фольклорних виразів, тому й видана, щоб збагатити нашу фольклористику і культурологію із врахуванням української діалектології, а також культури українсько-польського порубіжжя. Ця праця також може бути використана польськими дослідниками так званої культури кресів”.

(З рецензії професора Михайла Лесіва)

 

Загадки

Хто дбає, той не має, а хто не дбає, той мніго його має.

Стойíт пйíвенʹ над водóйу, коливáйе бородóйу.

Без нáкривки, без дна пóвна бóчка винá.

У фáрбʼі купáлисʹі, до цéркви збирáлисʹі.

Мáте товстýха, дочкá краснýха, сен веремʼíǐ ‒ вúшов надвʼíр.

Лижúт колóда серед болóта, а не гнийé.

Надокóла бóчки кóтʹацʹ:а клубóчки.

153‒155 стор.