Словник прізвищ північно-західної України та суміжних земель

slovnyk_prizvyshch

slovnyk_prizvyshch2

Словник прізвищ північно-західної України і суміжних земель / упорядник Г. Л. Аркушин. ‒ Луцьк : Вежа-Друк, 2013. ­‒ 556 с.

“Основою цієї лексикографічної праці стали студентські записи упродовж останніх 20 років, вибрані з курсових та дипломних робіт, а також як домашні завдання з української ономастики. Окрім цього, використані фіксації різних авторів переважно з друкованих джерел за останнє півстоліття.

<…>

Особливістю пропонованої лексикографічної праці є те, що кожна словникова стаття великими літерами подає офіційне написання прізвища, а в квадратних дужках зазначено його місцеву вимову й наголошення, які залежать не тільки від говіркового оточення, а й від міри зросійщення антропоніма.

<…>

Після кожного прізвища перераховані населені пункти, у яких воно функціонує. <…> Отже, кількість перерахованих населених пунктів сигналізує, наскільки поширене прізвище серед жителів північно-західної України та суміжних земель”.

З передмови, 5‒7 стор.

 

КОРОТЕНКО [коротéнко] Доротище Квл В.

КОРОТИНСЬКИЙ [коротúнсʹкиǐ] Жиричі, Кортеліси Рт В, Ратне В.

КОРОТИХІН [коротúхʼін] Постійне Кс Р.

КОРОТКО [короткó] Гірка Полонка Лц В.

КОРОТКОВ [короткóў] Гайове Квр В.

КОРОТУН [коротýн] Ярославичі Мл Р, Студінка Дбн Р, Любомль В, Млинів Р.

195 стор.