Словник варіантів власних імен північно-західної України

slovnyk_variantiv

slovnyk_variantiv2

Словник варіантів власних імен північно-західної України. А‒Я / упорядник Г. Л. Аркушин. ‒ Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. ‒ 372 с.

“Так уже сталося, що власне українських імен людей у нашому сучасному назвознавстві майже немає, це все давньоєврейські, грецькі, латинські, скандинавські й навіть тюркські за походженням імена і лише частина ‒ словʼянські. То ж ніби нічого оригінального українці не внесли до свого іменникá. Та це не так, бо оригінальними є форми цих імен, адаптовані до української мови.

<…>

Та найбільш оригінальні розмовні варіанти імен, за допомогою яких мовець не тільки виражає своє ставлення до особи ‒ пестливість, ласкавість, ніжність чи згрубілість та зневагу, а й ідентифікує окремого носія. За цими варіантами, як правило, давніше можна було встановити навіть національність носія. Але не тепер…

Різноманіття й специфіку у творенні варіантів виявляють усі регіони України, адже закарпатські варіанти не подібні до західнополіських, а слобожанські до галицьких, однак між ними є й багато спільного, бо це все творення представників одного народу”.

З передмови, 3 стор.

 

Давид

Давúд || Дувúд (Шацьк В)

Давúдко

Давидóк

Давúдик

Давúдонʹко (Ківерці В, Липини Лц В)

Давидʹóха (Шацьк В)

Давидýсʹ (Велицьк Квл В, Підсинівка Ст В)

Давúдчик (Підсинівка Ст В)

Давúдцʹо (Велицьк Квл В, Шацьк В)

48 стор.