Словник західнополіських діалектизмів у художній літературі

slovnyk_zahdialektyzmiv

slovnyk_zahdialektyzmiv2

Словник західнополіських діалектизмів у художній літературі. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. – 268 с.

Реєстр пропонованого словника містить говіркові лексеми, вибрані з прозових, поетичних та драматичних творів письменників, що представляють усі три складові частини Західного Полісся – Волинське Полісся (Леся Українка,                  М. Малиновська, М. Олійник, В. Лазарук, В. Лис, В. Гей та ін.), Берестейщина (Федір Одрач, Іван Хміль, Д. Фальківський, Ф. Климчук, автори збірника “До тебе, світе… Українська література Берестейщини” та ін.), Підляшшя (М. Янчук,            С. Савчук та ін.). Крім художніх творів, використані письменницькі нариси           (Ю. Крашевський, Іван Хміль, Федір Одрач), а також епістолярій Лесі Українки.

Зазначимо, що використані художні переклади Лесі Українки українською літературною мовою та переклади Ф. Климчука говіркою свого населеного пункту (с. Симоновичі Дорогичинського району Брестської області), а також переклади говірками Полісся з унікального збірника “Пераклады з твораў Л.М. Талстога на гаворкі Палесся” (упорядник Ф. Климчук, Мінськ, 2011).

З передмови, 3 стор.