Словник західнополіських говірок

slovnyk_govirok

slovnyk_govirok2

Словник західнополіських говірок : У 2-ох томах. ‒ Луцьк : Вежа, 2000.

 “Пропонований “Словник західнополіських говірок” не претендує на вичерпність. У ньому вміщена лексика, зафіксована автором протягом 1980‒1999 років. <…> Записи зроблені у понад півтисячі населених пунктах з дещо ширшої (на схід і південь) території, ніж загальноприйняті межі західнополіського говору, причому ще автор свідомо використовував діалектні слова з Холмщини і Підляшшя, хоч не всі двослідники відносять говірки з цих територій до західнополіських. Таким чином, найповніше представлені говірки з території Волинської області ‒ з-понад 400 населених пунктів, із західної та північно-західної частини Рівненської області ‒ з 88, з Берестейщини та Пінщини ‒ з 25, з південного підляшшя ‒ з 5. Крім цього, вміщені також діалектні слова від переселенців з Холмщини”.

З передмови, ІХ стор.