Західнополіська діалектологія

zahidnopoliska_dialektologiya

slovnyk_zahgovirok2

Західнополіська діалектологія : навч. посіб. з регіон. діалектології для студ. спец. “Укр. мова та літ.”. ‒ Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. ‒ 256 с.

Зміст

І.    Вступні розділи

ІІ.   Фонетика

ІІІ.  Наголос (словесний)

ІV.  Морфологічні особливості

V.    Західнополіська деривація

VІ.   Західополіський синтаксис

VІІ.  Західнополіські лексичні діалектизми

VІІІ. Західнополіські стійкі словосполучення

ІХ.    Західнополіська лінгвогеографія

Х.     Функціонування онімів у західнополіських говірках

ХІ.    Українська мова в Білорусії та Польщі

Висновки

Тексти

 

“Особливістю цього посібника є те, що більшість прикладів узято із живого мовлення діалектоносіїв, зокрема волинсько-поліські приклади зі збірника текстів “Голоси з Волинського Полісся”, підляські – з видання “Голоси з Підляшшя”, берестей­сько-пінські – з рукопису “Голоси з Берестейщини”). Крім цього, деякі приклади вибрані з праць українських, польських, білоруських та російських діалектологів. Оскільки автори використовують різні системи фонетичної транс­крипції, а білоруські діалектологи передають говіркові особливості, як правило, лише за допомогою білоруського алфавіту, то всі при­клади наводимо в авторському написанні. Після поодиноких записів автора указуємо тільки назву населеного пункту і район.

<…>

Передбачено, що пропонований додатковий посібник студенти повинні використовувати під час або після вивчення основного курсу української діалектології, тому в ньому немає готових рецептів: читачі самі на основі наведених прикладів повинні зробити узагальнення та висновки, встановивши оригінальні риси всіх трьох говіркових груп – волинсько-поліської, берестейської та підляської”.

9‒10 стор.